Svenska i dag

Totalt tio böcker producerade under två år. Lärobok, övningsbok för årskurs 7–9 samt fyra litteraturantologier. Uppdraget har omfattat formgivning och produktion av alla böckerna.

Kund: Natur och Kultur

 

Klicka på respektive bild för en större bild av omslaget och några uppslag.

 

 

 

 

Back on track

Läromedel för högstadieelever som behöver ta nya tag med sin engelskundervisning. Uppdraget har omfattat inlaga för Back on track 1. Därutöver formgivning av ytterligare två omslag och typografimallar som förlaget använt för respektive inlagor i serien.

Kund: Natur och Kultur

Klicka på bilden för en större bild av omslaget och några uppslag.

 

 

 

Mahlzeit 1

Läromedel i Tyska A-D. I materialet ingår allt-i-ett bok, lärobok samt övningsbok, totalt 7 böcker som producerades under 3 år. Teckningar av Kjell Eriksson.

Kund: Natur och Kultur

Klicka på bilden för en större bild av omslaget och några uppslag.

 

 

 

Fördel 1

Ett nytt läromedel i svenska för unga nybörjare. Uppdraget med formen har varit att skapa ett luftigt och mycket lättläst material. Teckningar av Lisa Kleinschmidt.

Kund: Natur och Kultur

Klicka på respektive bild för en större bild av omslaget och några uppslag.

 

 

 

 

Mål 1

Läromedel för svenska som andraspråk för vuxna. Uppdraget har omfattat lärobok och övningsbok. I uppdraget ingick revidering av formen från tidigare utgåvor. Layouten följer strikt författarens metodik, från tidigare utgåvor för att vara pedagogiskt anpassat för målgruppen. Tyngdpunkten i arbetet har legat på att trots de många bilderna och övningstyperna skapa ett lugn och en tydlighet med typografi och färger.

Kund: Natur och Kultur

Klicka på bilden för en större bild av omslaget och några uppslag.

 

 

 

Voci Italiane

En litteraturantologi för elever som läser italienska steg 4.

Kund: Sanoma Utbildning ( f d Bonnier Utbildning)

Klicka på bilden för en större bild av omslaget och några uppslag.