Underkategorier

  • Illustrerad fackbok och handböcker

    Välkommen att titta på några illustrerade fackböcker som Strax har formgivit, boken om Vilhelm Kåge och i kokboken Bara Bär och temahäftena till Bonniers Uppslagsbok.

    Ju svårare text, ju viktigare är det med en tydlig form som underlättar för läsaren. Ett exempel på detta är Brandskyddshandboken som sålt över förväntan. Strax har även formgivit Arbetsmiljöverkets vägledningar, tekniska handböcker och arkitektpresentationer.

  • Pedagogiska böcker för stora och små

    Strax Design har kontinuerlig arbetat med läromedelsformgivning. Uppdragen har varierat i omfattning, från konceptdesign med form och layout av hela serier eller enbart design och utarbetade typografimallar som använts av förlaget.

    I läromedel ställs speciella krav på planeringen av uppslagen, på läsbarhet och tydlighet. Särskilt noga är upplägget av lättlästa material som exempelvis Fördel och Mål.